kurčias


kurčias
kur̃čias, -ià adj. (4) 1. SD60, J, Dv kuris negirdi: Kur̃čias žmogus K. Jis kur̃čias, šaũk jam į ausį Grz. Ot kur̃čias, taip rėkiau, ir negirdėjo Pmp. Kurčias išgirdo DP119. Kaip kurčias tylėsiu KN44. Ir atnešė jop nekurį, kursai buvo kurčias Ch1Mr7,32. | Psichiškai kurčias žmogus girdi tartą žodį, bet visai nesupranta jo prasmės V.Laš. ^ Kur̃čias kaip kelmas Dkš, Lbv, Ml. Kur̃čias kaip aulas (visai kurčias) Kt. Kur̃čias kaip pėdas Arm. Kurčià kap siena Drsk. Kurčiõs motinos tylūs vaikai Pnd, Jrb, Plv. Akli namai be šunies, kurti be gaidžio Sln. Kurti namai be šunų, akli be vaikų LTR(Ds). Kur̃čias kiemas (be šuns) K; . Ir pro daugelį daiktų reikia kurčia ausimi (lyg negirdomis) praeiti A.Baran. Piktas žmogus doram žodžiui kurčias V598. Aklam arba kurčiam ir kašele zvanija LTR(Mrj).
kur̃čia n.: Tuščia ir kurčia viskas V.Piet. Ausyse šnypščia ir kur̃čia darosi Kt. kurčiaĩ adv.: Plikos uolos kurčiai tyli, su šešėliais susipynę V.Myk-Put.
2. prk. nejautrus, nereaguojantis: Draugai iš dešiniojo socialdemokratijos sparno yra šiems faktams kurti (sov.) . Vargas vaikščioja po sodžių kurčias ir apžėlęs S.Nėr. 3. duslus, neskambus: Paklausė kurčiu balsu Rūta J.Avyž.
kurčiaĩ adv. : Kurčiai trinktelėjo gamyklos vartai . Epušės kurčiai švokštė . Jų žingsnių aidas kurčiai bildėjo S.Nėr.
4. nykus, gūdus: Tamsi naktužė sutemsta ją kurčiame lauke . Už Šašuolėlių į Širvintų pusę yra kurčià giria Šr. | Miškas kur̃čias (nei uogų, nei grybų nėra), tik riešutų bus Brt. | Ejau ejau pačioj kurčiõj naktelėj Rod.
kur̃čia n.: Kur ne prie kelio, dėl to daug kurčiaũ Brš.
5. kuris blogos geležies, minkštas (apie kirvį): Pirkai kur̃čią kirvį Arm. Naujas kirvis kur̃čias – reik ar̃tas duot Žln.
◊ kurčióji bùdė kurčias žmogus, kurtinys: Nepaisyk, kad anas kurčiój bùdė, ale ką nepaima, tą padaro Arm.
kurčióji dilgėlė̃; LBŽ bot. baltažiedė notrėlė (Lamium album).
kurčióji rùdmėsė rudmėsė, kurios apačia lygi: Kur̃čiojos rùdmėsės visai nekirmija, o šitos tai greitai Rdm.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • kurčias — kur̃čias, kurčià bdv. Mergáitė gi̇̀mė kurčià …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • žabalas — 1 žãbalas, à adj. (3b) J, Š, J.Jabl, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ; Sut, Kos58, RtŽ, G122, LsB478, M, L, Rtr, E 1. PnmA, Graž, Krs, Vžns, ČrP, Št, Mšg aklas: Tas švogeris buvo viena akia žãbalas Pl. Žãbalas su visu, nemato šviesos Pb. Ne žãbalas, tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • glušas — 2 ×glùšas, à (l. głuszy, głuchy) adj. (4) 1. kurčias: Šauk dideliai, ans glùšas, kurčias – negirdi Škn. Ką jis išgirs, kad jis glùšas yra! Up. Mano berniokas gal jau ir bus glùšas – nieko negirdi Slk. Jis glùšas nuo savo jaunumės Žsl. Ką ji …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kurtininkas — 1 kurtiniñkas ( inỹkas), ė smob. (2) kas kurčias, kurtinys: Klausia kurčias kurtinỹką Švnč. Visi gaidžiai an marių gieda, ė tu, kurtinỹke gaidžiuke, papečėj sėdi (ps.) Dglš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kurtumas — kurtùmas sm. (2) K → kurčias 1: Tavo kurtùmas – nebegirdi nė ką sakau! Rm. Akys greičiau išaugs, nei kurtùmas Rdm. Jau ji neišaugs kurtùmą Gs. Kurtùm (kurtumo) tai da ne viškum kurčias Sb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rėkauti — rėkauti, auja ( auna), avo intens. 1 rėkti: 1. MP285, N, K, M Iš anapus upės ėmė kas rėkauti, bet iš šios pusės (iš šiapus) mes niekas neatsakėm J.Jabl. Gaspadorius nubudęs užgirdo, kad kas rėkauna gryčioj LTR(Ds). Ant kiemo vaikai rėkauna Dkš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • siena — sf. (1) Š, sienos pl. (1) 1. SD333, PK64, H, R, K, J, M, L, Rtr, DŽ vertikali pastato dalis; jos paviršius iš vidaus ar iš oro: Sienos kerčios susietos, suręstos iš sienojų J. Pašlijusią sieną atstiepk J. Sienos jau visai sukiužę LKT374(Rdm).… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sunkus — sunkùs, ì adj. (4) Š, suñkus, ì (4) KlbIII11(Lkm), LKAI192(Žž, Šč, Zt, PnmA), Klt, GrvT11, suñkus, i (2) Dk 1. SD30, H, R, R322, MŽ, MŽ431, Sut, K, M, LL16,183, Rtr, KŽ daug sveriantis; pršn. lengvas 1: Sunkus esmi R65. Sunkùs ryšulys NdŽ.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tėvas — sm. (3) Š, DŽ, NdŽ, (1) Š, NdŽ 1. Lex90, SD1104, SD206, H, Sut, N, K, L, Rtr, FrnW, KŽ, LzŽ vyras (ppr. vedęs) savo vaikui: Tėvą ir motiną gyvą turįs SD237. Šešuro, uošvio tėvas R184, MŽ244. Momos tėvas R, MŽ. Jo tėvo tėvas pasakas sakydavo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apykurtis — apykurtis, ė adj. (1) Gs gana kurčias: Jis apykurtis, neprigirdi Kp. Šauk labiau, ji apykurtė Pn …   Dictionary of the Lithuanian Language